Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens?

Når vi snakker om kunstig intelligens eller AI (artificial intelligence) assosierer kanskje mange dette med roboter og smarte maskiner som skal sakte, men sikkert være med på å ta over verden og utkonkurrere mennesker. Men hva går egentlig kunstig intelligens ut på?

Artificial Intelligence and Machine Learning: What Are They?

Kunstig intelligens bygger på å skape datamaskiner som kan på et vis tenke for seg selv og løse problemer uten menneskelig støtte. Det vil si at den kunstige intelligensen er maskiner som selv klarer å lære nye ting og lære av feil den har gjort tidligere. Målet vil være at disse maskinene skal ha algoritmer som gjør at de lærer av erfaring på samme måte som mennesker gjør. Kanskje til og med enda raskere enn det vi gjør også.

Disse maskinene skal kunne løse oppgaver i lik grad som mennesker ved å ha egenskaper som å kunne ta beslutninger innenfor ulike problemstillinger, kunne kjenne igjen tale og til og med kjenne igjen ansikt i den aller minste detalj.

Kunstig intelligens er også et veldig bredt begrep fordi ulik kunstig intelligens vil kunne spesialisere seg på ulike oppgaver blant de andre. En type kunstig intelligens som kommer til å bli mer og mer relevant vil være maskinlæring. Som jeg nevnte tidligere vil denne type kunstig intelligens være den som kan se og lære av mønster og informasjon den blir eksponert til over tid. Disse mønstrene vil gi den kunstige intelligensen erfaringen til å forutse hva den blir eksponert til, og ved å ha erfaringen gjøre det enda lettere for å løse samme problem om igjen.

Behandling av språk og tekst

Kunstig intelligens vil over tid også kunne behandle språk og tekst mye fortere og på en lignende måte som mennesker kan. Denne typen AI vil kunne kjapt se feil i ulike tekster og derfor også rette på dem underveis. Når det er snakk om kunstig intelligens som behandler språk kan det være snakk om ting som oversettelser. Google har satset på å utvikle en AI som skal kunne oversette samtaler i sanntid. Dette vil være et teknologisk gjennombrudd i ulike ting som for eksempel arbeidsmiljø der språkbarrierer kanskje har stått i veien tidligere. Ved å skape en teknologi som dette vil man ikke kun bryte språkbarrierer, men også kulturbarrierer der avtaler kanskje ikke har vært mulige å få til tidligere.

Hva utviklingen av AI betyr for fremtiden

De fleste moderne bedrifter i dag har et positivt syn på kunstig intelligens ettersom det vil føre til automasjon av oppgaver som tidligere krevde mer jobb for å utføres. Bedrifter har allerede lagt stor finansiell støtte bak dette siden det gir inntrykk av at det stort sett kommer til å gi positive resultater for fremtiden.

Selv om AI kan virke som en fordel for de fleste, er det fortsatt veldig mange som er skeptiske til teknologien. Dette kommer av at AI har vist seg å kunne gjøre flere arbeidsoppgaver irrelevante for mennesker å utføre. Dette vil også føre til at mange vil potensielt miste plassen sin på arbeidsmarkedet.

Mange frykter også at disse systemene kan ende opp med å oppføre seg subjektive siden de blir bygd av mennesker i utgangspunktet. Blir disse programmene utviklet basert på enkelt menneskers meninger og tankegang, vil de produsere resultater deretter. Selv om AI skal være bygd for å kunne unngå menneskelige feil kan disse også oppstå i koden man finner i algoritmene. Dette skjer da igjen fordi det er menneskeskapte systemer.

Det eksisterer både fordeler og ulemper ved kunstig intelligens, men i den tilstanden det er i i dag virker det som at de fleste bedrifter og organisasjoner er ganske positive til dette. Jo mer støtte disse systemene får fra ulike organisasjoner, jo bedre vil den kunstige intelligensen bli over lenger tid.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *