De potensielle konsekvensene ved kunstig intelligens

Utviklingen av kunstig intelligens har gitt oss en smakebit av hva fremtiden vil bringe for arbeidsmarkedet og bedrifter, samt hverdagene våre. Men hva skjer når kunstig intelligens utkonkurrerer yrker som allerede har vært godt etablerte over lenger tid?

I del to av forelesningene om kunstig intelligens gikk vi kjapt innom temaer som hvordan det kan skape nye arbeidsplasser, endre arbeidsprosesser og temaer som selvkjørende biler og kjøretøy. Etter å ha snakket om ubemannede kjøretøy fikk det meg til å tenke på alle menneskene dette kunne påvirke.

Nå er det busser midt i Oslo sentrum som kjører av seg selv. (Alle foto: Ruter)
(foto: Ruter)

De siste årene med teknologisk fremgang innenfor bilindustrien har vist oss at ideen om ubemannede kjøretøy kanskje ikke er så langt unna allikevel. Vi kan bare se på Elon Musk og Tesla som et av flere eksempel på stegene vi tar for å gjøre dette til virkelighet. fra Autopilot med fører til helt selvkjørende busser og biler. I 2019 lanserte Ruter to ubemannede busser, “Oda” og “Mads” som med en toppfart på 18 km/t kunne kjøre en strekke på litt over en kilometer mellom Kontraskjæret og Vippetangen. Selv om dette kanskje ikke gir inntrykk for å være så imponerende, viser det oss allikevel at dette er mulig.

Spørsmålet jeg hadde til dette var hvordan dette ville påvirke alle yrkessjåfører vi har i dag. Om ubemannede kjøretøy blir en realitet i løpet av 10-20 år, vil vi måtte snakke om alle taxisjåførene og bussjåførene som vil bli arbeidsledige som en konsekvens av dette.

For de menneskene som vokser opp i en framtid uten yrkessjåfører vil det nødvendigvis ikke være et problem dersom de ikke kan velge å ta denne yrkesveien. Problemet vil veie tyngst på de som har hatt dette som en karriere over lenger tid. For yngre sjåfører vil omstillingen kanskje være mye enklere, men for de som ikke er kjent med noe annet, vil ikke andre karriere muligheter nødvendigvis være aktuelle i det hele tatt.

Når vi snakker om utviklingen av kunstig intelligens kan vi ikke bli blinde av at det kun vil føre til fremgang og forenkling av arbeidsoppgaver og prosesser. Vi må også kunne se og drøfte der det kan oppstå som et stort problem for enkelt individer og deres levebrød. Det skal ikke mer til enn å se tilbake på busstreiken vi hadde i september 2020 for å se alvoret ved å ikke ha disse menneskene ute i jobb. Kunstig intelligens blir kun skummelt der vi velger å se bort ifra de det kan påvirke over lenger tid.

Kilder:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *