3D-printing og fremtiden av medisin

3D-printing

3D-printing også kjent som additiv produksjon er en produksjons teknikk der man kan bruke ulike materialer til å lage tredimensjonale objekter gjennom en digital fil. Litt som tradisjonell printing fungerer todimensjonalt med blekk på papir, gjør 3D-printeren essensielt det samme, bare at den stabler materialet man har valgt på en måte slik at den formes etter modellen man har valgt.

Teknologien har eksistert siden 80-tallet, hvor det ble ofte brukt til å lage enkle prototyper og modeller for produkter som ulike selskaper hadde tenkt til å lansere. Det var ikke før det siste tiåret at 3D-printing ble et kjent begrep blant folk flest. Det er også kanskje de siste 10-20 årene vi har fått sett hva denne teknologien kan få til om man er innovativ nok.

gray 3D printer
ZMorph VX Multitool 3D Printer (unsplash)

3D-printing innenfor medisin

Utviklingen av teknologien de siste årene har vekket oppsikt innenfor flere ulike bransjer inkludert den medisinske industrien. Tidligere har de brukt 3D-printing til å kunne lage proteser og implantater som for eksempel 3D-printede tenner, men det er nå potensialet virkelig kommer frem ettersom flere satser på å kunne erstatte ting som organer og vev i fremtiden.

Den norske startupen ClexBio har som mål å være de første som klarer å lage levende menneskevev gjennom bruken av 3D-printing. De to gründerne Armend Håti og Manuel Schweikle sitter på Sharelab i forskningsparken der de forsker på enkeltceller som stamceller og lignende. De har som sitt aller første mål å kunne lage blodårer med 3D-bioprinting, dette er fordi disse blodårene vil være nødvendige for å kunne transplantere organer og vev i utgangspunktet. Samtidig sikter de høyt med ambisjonen om å være først i kø ved å kunne lage fungerende menneskevev som vil kunne transplanteres etter ulike behov.

person in blue shirt lying on bed
(Foto: ThisIsEngineering fra Unsplash)

Selv om det vil foregå en 3D-bioprinting for å kunne gjøre dette til virkelighet, har de et ønske om å bli sett på som et selskap som har gjennombrudd innenfor medisin, ikke nødvendigvis 3D-printing. Bioprintingen vil de derfor kunne bruke som et aktivt verktøy for å nå milepælene.

Fremtiden

Etter å ha sett på verdien 3D-printing kan bringe til medisinsk utvikling, kan vi se det endeløse potensialet som kan komme i vår nære fremtid. Det er viktig for startups som ClexBio å etablere seg så tidlig som mulig ettersom forskningen er fortsatt i et ganske tidlig stadiet. Spesielt her i Norge.

Ting som organkø og mangelen på donorer kan fort bli en ting av fortiden om utviklingen av 3D-bioprinting fortsetter i samme retning fremover. For å kunne nå disse målene trenger vi selskaper som har gründere som er villige til å satse på teknologien for å kunne vise veletablerte industrier at dette er mulig og at dette fungerer.

Kilder:

https://finansavisen.no/lordag/reportasje/2020/09/25/7570522/clexbio-vil-3d-printe-blodarer-og-levende-hud

https://unsplash.com/photos/qI7USKbZY_A

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *