Filterbobler og ekkokammer

Filterbobler

Hva er en filterboble? En filterboble er et fenomen som kommer av enkelt individers mønster og vaner på internett. Disse filterboblene er bygd opp av algoritmer som ser på informasjon som din tidligere søkehistorikk, klikkevaner, steder du befinner deg og lignende.

Begrepet er brukt i en negativ sammenheng ettersom disse algoritmene fører til at mange ender opp med å kun få opp ting relatert til det de har sett på tidligere. Dette kan ofte være feil informasjon som falske nyheter. Informasjon som ikke nødvendigvis har blitt faktasjekket. En filterboble kan være ufarlig i tilfeller der du kun ser på kattevideoer, men kan være veldig problematisk om man plutselig befinner seg i en filterboble av falske nyheter. For eksempel ting som at Covid-19 pandemien er falsk og er planlagt av statsledere for å få ta kontroll over folket.

turned on laptop on table
(foto: Markus Spiske) Bildet er hentet fra Unsplash

Ekkokammer

Et ekkokammer er ofte en konsekvens av disse filterboblene. Ekkokammeret går ut på at denne personaliserte og isolerte informasjonen man har blitt matet ender opp med å bli den eneste informasjonen man får over en lenger periode. Dette ekkokammeret blir problematisk fordi du kun vil få dine egne meninger styrket der du ikke lenger får opp noe informasjon som motstrider den tilpassede informasjonen en kan ha fått over lenger tid. Dette fører til at mennesker blir overbeviste om at det de leser og får opp er de endelige faktaene, og at ingenting annet som motstrider deres syn kan være ekte.

white ceramic mug on table
(Foto: Steve Johnson) hentet fra Unsplash

Problematikk og løsning

Problematikken bak disse fenomenene er at det eksisterer uendelige mengder med informasjon der ute, og det blir kun mer og mer av det for hvert minutt som går. Over tid kan det til med oppstå et problem der vi ikke lenger kan skille ting som falske nyheter og informasjon. For hver pålitelige kilde vi har, eksisterer det en falsk en og det blir kun vanskeligere å skille disse over tid.

Løsningen til disse fenomenene ligger i at den enkelte personen selv må være bevisst over at disse problemene kan oppstå. De fleste av oss har opplevd å få opp tilpasset informasjon. Alt fra reklame, nyheter og ting som video anbefalinger. Det letteste vi kan gjøre for å unngå å havne i en boble, er å bevisst oppsøke ulike kilder til informasjon. Dette gjelder også meninger og tanker som kanskje motstrider dine egne.

Kilder:

https://images.unsplash.com/photo-1477039181047-efb4357d01bd?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

https://images.unsplash.com/photo-1522148543752-8cdaa654a796?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *