Blokkjeder og kryptovaluta

Hva er en blokkjede?

Enkelt forklart består en blokkjede av blokker som er bygd opp til å samle ulike former for data som viktig informasjon, og blir ofte brukt til pengetransaksjoner og i lignende sammenhenger. Disse blokkene bruker kryptologi for å kunne skjule informasjonen, samtidig som den gjør den veldig vanskelig å endre. Dette vil skape en trygghet for alle partene som tar del i å dele informasjon innenfor kjeden. Med dette blir det skapt en logg der man kan følge hele prosessen til informasjonen gjennom alle blokkene i kjeden.

Nasdaq advertisement
(Foto: Pascal Bernardon) Bildet hentet fra Unsplash

Hver blokk inneholder også et tidsstempel og en form for et digitalt fotavtrykk eller en digital signatur. Dette er for å kunne spore endringer som blir gjort til kjeden siden den siste signaturen ble registrert.

Populært bruk

Blokkjeder skulle vise seg å bli den avgjørende teknologien i det den største kryptovalutaen Bitcoin vokste frem. For å kunne eie og bruke Bitcoin vil du ende opp med å ta blokkjeder i bruk om du vil eller ei. Dette er fordi alle transaksjonene en Bitcoin har tatt del i blir lagret i disse blokkjedene på samme måte som informasjon generelt blir lagret i de som nevnt tidligere.

gold-colored Bitcoin
(foto: Andre Francois McKenzie) bildet hentet fra Unsplash

Fremtiden av teknologien

Fremtiden av blokkjeder er usikker, men det er fortsatt veldig mange som er positive til utviklingen av teknologien. Bruken av blokkjeder i fremtiden ser lys ut ettersom den gir mulighet for raskere, tryggere transaksjoner med nøyaktig informasjon underveis. Informasjonen blir holdt privat samtidig som den lar partene som deltar å se at alle deler av transaksjonene er autentiske. Denne typen teknologi vil kun få mer verdi fremover med tanke på at penger og transaksjoner allerede er på god vei til å gå helt digitale.

Kilder:

https://images.unsplash.com/photo-1559445368-b8a993676d7a?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80

https://images.unsplash.com/photo-1518546305927-5a555bb7020d?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1049&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *