Refleksjonsnotat til Digital Markedsføring

Digital Markedsføring

Det første kurset har vært lærerikt og fullt av kunnskap relatert til digital markedsføring og digital økonomi. Det har vært en intens oppstart med mye læring over en kort tidsperiode. Vi har lært om digitale plattformer, kunstig intelligens og temaer som 3d-printing. Vi har også hatt om nettverkseffekter og transaksjonskostnader og vi har gått inn på hvordan dette er med på oppbyggingen av den digitale økonomien og hvordan det er med på å gjøre den dynamisk. (Krokan, 2013)

turned on gray laptop computer
(Foto: Luca Bravo) Bildet er hentet fra Unsplash

Teknologier

Noe jeg synes var veldig interessant med å lære om disse nye teknologiene, var å kunne se hvor omfattende de blir for arbeidsmarkedet i fremtiden. Hvordan utviklingen av ting som kunstig intelligens ikke kun kommer til å gjøre ting lettere, men kanskje til og med skape usikkerhet for veldig mange i jobbmarkedet. Hvordan arbeidsplasser og jobber kommer til å bli automatiserte gjennom maskinlæring og lignende teknologi. Utviklingen av 3d-printing var også veldig interessant å lære om siden utviklingen har vært veldig stor på kun noen få år. Fra 3d-printede bygg til medisinsk innovasjon som 3d-printede organer, har vi uendelige muligheter med teknologien om den fortsetter i samme retning som nå.

silver round coin on white table
(foto: Pierre Borthiry) bildet er hentet fra Unsplash

Transaksjonskostnader

En transaksjonskostnad går ut på de ressursene man bruker for å kunne velge de rimeligste, beste og tryggeste produktene. (Krokan, 2013) Transaksjonskostnader blir derfor brukt i leddene underveis i en forhandlingsprosess eller en økonomisk transaksjon. Når vi snakker om digitale plattformer, er transaksjonskostnadene vesentlig lavere på bakgrunn av at det er mye mindre krevende å se etter produkter eller tjenester på nett i forhold til å gå fysisk fra en bedrift til en annen.

Konklusjon

Det første kurset har vært lærerikt og det har vært spennende å kunne få et nytt innblikk og lære mer om den digitale økonomien og hvordan den fungerer. Det har også vært spennende å se hvordan ulike nye teknologier er med på å påvirke fremtidens arbeidsplasser, og hvor viktig det er å holde følge med disse hvis man skal kunne ha en relevant posisjon i arbeidsmarkedet. Jeg ser frem til å lære mer om temaer relatert til digital markedsføring så jeg kan få et enda bredere helhetlig bilde av hva digital markedsføring er bygget opp av.

Kilder:

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1 utg. Cappelen damm akademisk: Oslo.

https://images.unsplash.com/photo-1488590528505-98d2b5aba04b?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

https://images.unsplash.com/photo-1605523711462-f5d5a6688e84?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=949&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *