Ikeas kundereise

En kundereise

En kundereise er det vi kaller hele prosessen kunden går gjennom når de skal utføre et kjøp. Hver eneste del av kommunikasjon mellom kjøper og selger kan bli ansett som en del av kundereisen, og vi kan derfor definere kundereisen som alle stegene en kunde går gjennom for å kunne bli definert som en kunde. De ulike stegene en kunde går gjennom i en kjøpsprosess vil være med på å forme inntrykket de har av en selger eller en bedrift, dette inntrykket får derfor også et grunnlag i hele kundereisen. Når vi snakker om Ikea, kan vi si at kundereisen begynner når det først oppstår et behov eller ønske hos kunde. Feks. at kunden ønsker å kjøpe et møbel.

silver shopping cart
(Foto: Charles Deluvio) bildet er hentet fra Unsplash

Målgruppe

Ikeas visjon bygger på «å skape en bedre hverdag for de mange menneskene». De har et ønske om å kunne tilby de billigste og mest funksjonsvennlige møblene av alle. Dette er fordi de har et ønske om å posisjonere seg på den måten at de kan tilfredsstille flest mulig kunders behov. Dette gjør de ved å prøve å tilby noe for alle. De har også som fokus på å kunne opprettholde en standard av kvalitet selv om de kanskje blir rimeligere. Visjonen er bygd opp på denne måten så de kan nå alle type segmenter, både de unge og de eldre.

Kundereisen hos Ikea

De fleste kundereiser starter med at kunder oppsøker informasjon rundt produkter de skal kjøpe. Dette gjør de ofte i god tid før de skal handle. Nettbutikker har spilt en stor rolle i å gjøre dette mye enklere tidligere, og Ikea spesielt har vært veldig gode på å ta utnytte av ulike kanaler for å kunne nå kundene sine. Fra de tradisjonelle katalogene, til nettbutikken deres, har Ikea gjort det enkelt å starte kundereisen og prosessen som følger med. Det de gjør godt med de ulike kanalene de velger å reklamere seg igjennom er at informasjonen er lik på de fleste kanalene deres. Dette gjør det mye enklere og forutsigbart for kunden med tanke på at det fører til en kontinuitet i kundereisen.

Konklusjon

Det er tydelig at Ikeas visjon gjenspeiles i deres kundereise med tanke på målgruppene de prøver å nå, og effektiviteten de ønsker å bringe med dette. På samme måten som visjonen deres har de et ønske om å kunne tilfredsstille flest mulig kunder. Dette gjør de ved å kunne tilby effektive og rimelige løsninger fra start til slutt i kundereisen. De viser også hvor effektive de er når det kommer til å være på flere markedsføringskanaler og hvordan dette er avgjørende for å kunne nå flere kunder.

Kilder:

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/om-ikea-konsernet-pub9d3c43b0

https://images.unsplash.com/photo-1529089215701-115b6fccd84c?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=676&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *