FNs bærekraftsmål og IKEA

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene til FN bygger på en plan FN har satt som mål å oppnå innen 2030. Denne planen går ut på at FN på verdensbasis skal være med på oppnå likhet mellom alle uavhengig av kjønn og bakgrunn, være med på kampen mot fattigdom, og stoppe klimaendringer innen 2030 er omme (FN.no, 2021). Disse målene ble satt så alle kan ta del i dem etter ønske. Planen er at disse målene skal bli en form for mal som land, samfunn og næringsliv kan ta i bruk av eget initiativ (FN.no, 2021).

flags on green grass field near brown concrete building during daytime
Bildet hentet fra Unsplash (foto: Mathias P.R. Reding)

IKEAs måloppnåelse

IKEA har jobbet hardt for å kunne oppnå flere av målene i FNs plan. De har blant annet fokusert sterkt på økonomisk likhet og muligheten til å tilby kvinner trygge arbeidsplasser, og med dette komme ut i arbeidslivet generelt. De har fokusert sterkt på å kunne hjelpe de mer vanskeligstilte, og de har jobbet hardt mot å tilby arbeidsplasser for mennesker i de mer vanskeligstilte områdene, spesielt menn og kvinner i U-land, der IKEA har et ønske om å sørge for rettferdig behandling og lønn i disse områdene (Ikea, 2021).

Likestilling mellom kjønn

Når det kommer til likestillingsmålet til FN, er IKEA kanskje en av de større selskapene som har kommet lengst for å oppnå dette. Innen 2022 har IKEA et ønske om å oppnå komplett 50/50 likestilling og lik lønn i alle varehus Ingka gruppen eier på verdensbasis (Ikea, 2021).

IKEA har allerede klart å oppnå 49,2% kvinnelige ledere på alle arbeidsplassene deres(IKEA,2021) , og nærmer seg derfor målet på 50/50 med stormskritt. Kvinner utgjør også 53% av IKEAs generelle ledelse på verdensbasis(Ikea, 2021). Dette forteller oss at IKEA allerede ligger langt foran mange andre bedrifter når det kommer til å oppnå full likestilling på arbeidsplassene deres.

Konklusjon

Ved å se på FNs mål som blant annet likhet, er det tydelig at IKEA allerede har tatt på seg oppgaven å tilby arbeidsplasser til de som trenger det, samt fokusert på å kunne oppnå full likestilling på alle arbeidsplassene de tilbyr. Det er tydelig at IKEA har klart å få et sterkt forsprang over andre bedrifter når det kommer til dette, ettersom hvor mye fokus og arbeid de har lagt i det. Dette vil kun lønne seg for IKEA i lengden, da de allerede har jobbet hardt for å omorganisere bedriften deres på denne måten.

Kilder:

https://images.unsplash.com/photo-1590274853856-f22d5ee3d228?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

https://about.ikea.com/en/sustainability/sustainability-report-fy20

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/baerekraftsmalene-vare-pubb01a1de0#02b89260-0164-11eb-9fb0-e58dd963e027

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/om-ikea-konsernet-pub9d3c43b0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *