IKEA og fokus på bærekraft

Effekten av bærekrafts fokus

Det er tydelig at flere og flere bedrifter legger om forretningsmodellene sine i dag på bakgrunn av at de må ta stilling til bærekraft. Aldri har det vært større fokus på det å være miljøvennlig, og aldri har forbrukerne hatt mer fokus på å ta del i bærekraftig handel. Med dette har bedrifter måtte vise hvor de står når det kommer til temaer som klimaendringer og miljø. Dette har ført til at bedrifter som ønsker å gjøre det godt, samt holde seg relevante har måtte integrere bærekraft i forretningsmodellen, til og med bygge om på modellene for å tilpasse seg en mer bærekraftig utvikling.

woman holding Planet over Profit placard
Bildet hentet fra Unsplash (foto: Markus Spiske)

Bærekrafts-målet til IKEA

IKEA som andre bedrifter har allerede begynt en prosess der de gjør om forretningsmodellen sin til en mer bærekraftig en. Dette kan vi se ved at de har sett seg som mål at innen 2030 så skal alt av vareproduksjonen komme av fornybar energi (Ikea, 2021). De har også som mål at alle varehusene deres skal bli grønne, dette skal de oppnå ved å satse på solenergi. IKEA satser også på en utvikling der nye møbler skal kunne lages av gamle, og at gjenvinning skal bli en stor del av produksjonsmodellen deres videre (Ikea, 2021). Ved å sette en ambisiøs plan som vil strekke seg over de neste ni årene, tydeliggjør IKEA at de tar bærekraft og miljøproblemene på alvor.

Konklusjon

I en tid hvor klimaet blir satt i fokus, er det viktig for bedrifter å kunne vise at de er villige til å gjøre handlinger som vil i lengden gi positive resultater mot klimaendringene. Ved å posisjonere seg på en mer bærekraftig måte vil ikke bedriftene bare kunne vise at de tar problemet på alvor, men som resultat vil de sikre seg sin egen langvarighet. De vil også kanskje oppleve en ny bølge av kundelojalitet, ettersom ryktet deres blir styrket av handlingene de gjør for å motkjempe problemet. Resultatet av dette vil føre til mer bærekraftig og etisk produksjon, samtidig som IKEA får en sterkere markedsposisjon i lengden.

Kilder:

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/baerekraftsmalene-vare-pubb01a1de0

https://images.unsplash.com/photo-1559024094-4a1e4495c3c1?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *