OKR-verktøyet

Hva er OKR?

OKR eller “Objectives and key results” er et populært bedriftsverktøy, som gjennom prosesser skal klare å kunne skape en oversikt over Ideer, gjennomføring og generell målsetting (Prince mfl. 2020). Gjennom bruken av OKR-verktøyet skal det også kunne skapes engasjement rundt mål som kan måles i deler av oppnåelse, og vil derfor være med på å lage en oversikt der teamet som bruker verktøyet kan dele opp steg, samtidig som de får med seg hvor de er i prosessen til å nå hovedobjektivet (Prince mfl. 2020).

people sitting down near table with assorted laptop computers
(Foto: Marvin Meyer) bildet er hentet fra unsplash

Åpent verktøy

Målene som blir satt i verktøyet kan være sterkt ambisiøse, og må ikke nødvendigvis alltid nås fullt ut for å være en suksess. Verktøyet er faktisk designet for å kunne få en oversikt over både realistiske og kanskje de litt mindre realistiske ideene i et team. Det som gjør dette verktøyet så effektivt, er hvordan det kan både bli brukt til å oppnå mål i team, samt personlige mål et enkelt individ har sett for seg å oppnå (Prince mfl. 2020). OKR eksisterer derfor kun for å få et system på objektivet som skal nås, og alle delmålene som må bli gjort for å nå det valgte objektivet.

A group of friends at a coffee shop
(Foto: Brooke Cagle) hentet fra Unsplash

Målet med OKR

Målet til OKR-verktøyet er å konkretisere, forenkle og sette en plan til å oppnå det store målet. Det store målet vil være objektivet som er satt. Key results vil derfor være hvordan man skal oppnå dette store målet, og alle stegene som kommer med (Prince mfl. 2020). For å ha suksess med en OKR plan er det viktig å ikke sette seg alt for mange mål. Spesielt ikke alt for mange ambisiøse mål i tilfeller der ingen av dem blir oppnådd på bakgrunn av vanskelighetsgraden til hver og en av dem. Det viktigste når man bruker et verktøy som OKR, er å holde det enkelt. Enkle, konkrete mål som alle i teamet forstår. Dette er avgjørende i prosessen der oppgaver skal fordeles innad i teamet for å sammen kunne nå felles mål. Det vil også være avgjørende å sette mål som er åpne for potensielle endringer. Dette vil være med på å kunne gjøre ting som litt mer ambisiøse mål mulig, der teamet lett kan justere der de ser at de kanskje ikke rekker eller har mulighet til å oppnå et av delmålene (Prince mfl. 2020).

Konklusjon

Det er tydelig at OKR-verktøyet er et godt verktøy når det kommer til å oppnå mål i ulike team og bedrifter. Verktøyet vil gjøre det enklere for kreative team med mange ideer å samle alle de beste ideene på et sted, velge ut et mål og sette delmål for å kunne oppnå dette. Derfor kan vi si at verktøyet er til for å skape en oversikt som skal kunne eliminere ting som usikkerhet, slurv og uenigheter i en arbeidsprosess.

Kilder:

https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/

https://images.unsplash.com/photo-1519389950473-47ba0277781c?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80

https://images.unsplash.com/photo-1543269865-cbf427effbad?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *