Hvordan få tak i en mentor?

Hva er en mentor?

En mentor kan beskrives som en person som ofte tar på seg rollen som en veileder og rådgiver for en annen. Mentoren er ofte eldre og mer erfaren enn individet når det kommer til ulike felt i livet. Alt fra arbeidssammenhenger til de mer private. Hvis man har en mentor i en jobbsammenheng vil de ofte kunne hjelpe deg med å oppnå mål innenfor karrieren du har valgt ved at de blant annet allerede har erfaring innenfor bransjen man har valgt. Her vil de kunne hjelpe med å guide deg på rett spor underveis i karrieren din, ofte i de litt tidligere stadiene av karrieren.

man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook
Bildet hentet fra Unsplash (foto: neonbrand)

First round kurset

First round kurset bygger på åtte ulike moduler som skal ta for seg veien ut i det profesjonelle liv. Kurset tar for seg de aller viktigste tingene som kommer med å finne seg mentorer og bygge gode nettverk i samme sleng. Av plattformene vi har i dag er det tydelig at Linkedin er en av de største når det kommer på det å bygge nettverk. Plattformen er dedikert til å koble alt fra studenter til mennesker som har lange erfaringer innenfor ulike felt, på et og samme sted.

Modul 1: Identitet

Den første modulen i kurset tar for seg det som ofte vil være første steg etter å ha fullført en studietid. I en periode der man har hatt mye teoretisk fremgang og erfaring, vil overgangen til praksis ofte kunne være stor. Det vil derfor være veldig viktig å kunne koble seg opp med erfarne mennesker tidlig. Som nyutdannet er det viktig å unngå feller underveis i nettverksbyggingen. Derfor er det fem kvaliteter som vil være ekstra viktige når du skal bygge nettverket ditt. Empati, Nysgjerrighet, relevanse, takknemlighet og respekt er fem kvaliteter man kan ta utgangspunkt i når man ser etter hjelp fra de som er mer erfarne enn en selv.

Modul 2: Mentor gjennom Linkedin

Som tidligere nevnt er en av de beste plattformene til nettverksbygging Linkedin. Denne modulen tar for seg hvordan man skal finne og ta kontakt med mennesker innenfor samme studie eller bransje man ønsker å jobbe i gjennom å bruke verktøy som passer godt sammen med plattformen.

Perfect overlap: En perfect overlap vil være å kunne knytte seg opp mot en person som er på samme stadiet i studieretningen din. Man vil kunne bygge et forhold som vil kunne lønne seg i fremtiden ved at man kan identifisere med hverandre gjennom at man står relativt likt når det kommer til punktet man er i, både i karrieren og livet.

Great overlap: Dette går ut på å koble seg til en som feks. allerede har gått og fullført studieretningen man går på. Denne personen jobber kanskje i et fagfelt man selv ønsker å gå ut i, og vil derfor ofte være hakket mer erfarne.

Similarities: Når vi snakker om similarities handler det om å knytte seg opp mot en person som eventuelt jobber med noe man selv ønsker å jobbe med, eller en som har hatt relativt samme forløp som deg tidligere.

Someone interesting: Den siste delen av modulen handler om å finne seg en person man synes er interessant og vil lære mer av. Denne personen må ikke nødvendigvis være en som har gått samme studieløp, og må heller ikke være en som er i en bransje du kunne tenkt å være i.

Modul 3: Ta kontakt gjennom Linkedin

I modul 3 blir det sett på hvordan Linkedin ofte er en bedre måte å ta kontakt med noen enn å for eksempel bruke mail. Dette er fordi mail ofte anses som mye mer formelt, og man vil derfor gjennom Linkedin kunne holde en mer uformell tone når man skal bryte isen med en motpart. Dette betyr fortsatt ikke at man ikke skal være seriøs og saklig når man tar kontakt. Derfor er det tre tips som er viktige å huske når man skal ta kontakt for første gang.

Who? Hvem er du?

Why? Hvorfor tar du kontakt med vedkommende?

What? Hva ønsker du oppnå ved å ta kontakt med vedkommende?

Modul 4: koordinering

Når man kontakter en person som for eksempel jobber i en hektisk bransje, er det ekstremt viktig å huske at de ofte har fulle timeplaner og ofte kanskje litt dårlig tid. Derfor er det viktig å gå rett til poenget når man tar kontakt. Her vil det også være avgjørende å finne ut når, hvor og hvordan kommunikasjonen kommer til å skje mellom deg og den andre parten.

Modul 5: Navigasjon

Når man tar for seg navigasjon er det viktig å huske de fem egenskapene fra Modul 1. Det er viktig å være tydelig på når ting passer, og forsørge at den andre parten vet om de samme tidene eller avtalene fortsatt gjelder. Det vil også være veldig greit å vise takknemlighet for at de tok seg tid ettersom de ofte har ganske hektiske timeplaner. Noe av det viktigste vil også være å lytte på parten når man først har muligheten.

Modul 6: Profesjonell opptreden

Det er viktig å opptre profesjonelt under en samtale med en potensiell kontakt eller en mentor. Det vil derfor være ekstra viktig å holde seg saklig og komme med relevant informasjon om deg selv. Dette kan feks være:

  • Hvem er du?
  • De ferdighetene og interessene du har
  • Din karriere
  • Hvor du er i dag
  • Hva som er målet eller ønsket med samtalen

Modul 7: Research

Research delen handler om arbeidet man gjør i forkant av samtalen med en potensiell mentor. Man vil være avhengig av å tilnærme seg informasjon før samtalen, og man vil derfor kunne bruke tre spørsmålskategorier i samtalen.

The main question: Dette spørsmålet handler om deres erfaringer og hvordan de endte opp der de er i dag.

The second question: Her spør man om jobben de gjør i dag og hvilke evner man må ha for å kunne løse de oppgavene. Man spør også om selskapet, utfordringer de har møtt på og lignende.

The third question: Den siste delen handler om eventuelle råd de har til deg, og om det er noe spesielt som er viktig å vite for en som eventuelt skal følge i deres fotspor.

Modul 8: Relasjoner

Etter man har fått muligheten til å ha en samtale med en som kan være en potensiell mentor, er det viktig å begynne med relasjonsprosessen. Det første man kan gjøre er å ta kontakt, der man takker for samtalen og tiden deres. Her er det avgjørende å også nevne at man er interessert i å ha mer kontakt, og eventuelt høre om den andre parten også er interessert i å potensielt veilede deg videre. Den potensielle mentoren vil sette pris på dette og vil føre til at de føler seg verdsatt. Dette gjør det lettere å bli husket, og senere også ha mer kontakt med dem.

Konklusjon

Per dags dato har jeg ikke tatt kontakt med en potensiell mentor innenfor bransjen jeg senere ønsker å jobbe i, men gjennom first round kurset har jeg sett hvordan det å ha en mentor kan komme til nytte. Spesielt hvis man er nyutdannet og helt fersk i en bransje.

Kilder:

https://first-round.teachable.com/

https://images.unsplash.com/photo-1522881193457-37ae97c905bf?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *