Google analytics guide

Hva går google analytics ut på?

Google analytics er et verktøy laget av Google for å kunne forenkle prosessen når man ønsker å kunne spore ulike aktiviteter på en nettside. Et verktøy som dette vil gjøre det enkelt for de fleste ved at man ikke trenger noe spesifikk erfaring med koding, og at man gjennom hjelp fra Google analytics vil kunne koble opp nettsiden sin, og deretter kunne få opp informasjon som antall besøkende, hva de besøkende er mest interessert i og lignende. Ved å ta i bruk analytics fra google, vil man kunne lettere optimalisere en nettside ved å se på mønsteret til de besøkende, og hvordan de selv ønsker å bruke tjenestene på nettsiden.

person using macbook pro on black table
(Foto: Myriam Jessier bildet hentet fra Unsplash)

Brukervennlig og enkel konfigurasjon

Å ta i bruk verktøyet er veldig enkelt fordi det både er gratis og kun krever at man har en google konto. Når man skal koble opp Google analytics til nettsiden man ønsker å hente informasjon fra. Gjør man dette ved å først koble opp Google kontoen med verktøyet. Deretter kobler man opp verktøyet til adressen som tilhører nettsiden man har et ønske å spore informasjon på. Man får også en rekke med spørsmål fra verktøyet for at det skal fungere så optimalt som mulig etter ulike behov. Disse spørsmålene går ut på blant annet størrelsen på bedriften bak nettsiden, om man ønsker å måle kundeengasjement, om man ønsker at verktøyet skal optimalisere brukervennligheten til nettsiden og mer.

person using macbook pro on black table
(Foto: Myriam Jessier bildet hentet fra Unsplash)

Konklusjon

Etter man har konfigurert alt av informasjon man ønsker å hente gjennom å bruke verktøyet. vil analytics presentere deg grafer og informasjon basert på svar alternativene man svarte på tidligere. Disse grafene er tydelige og lettleselige, og vil gjøre det enklere for folk med mindre erfaring til å kunne holde følge med på alt av nødvendig informasjon. Det er tydelig at Google analytics verktøyet viser seg å være hensiktsmessig både for de som har mindre erfaring innenfor bruken av cookies, samt de som ønsker mer avansert og utdypende informasjon. I og med at tjenesten også er gratis, vil det vise seg at tjenesten er lønnsom for de aller fleste.

Kilder:

https://images.unsplash.com/photo-1599658880436-c61792e70672?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

https://images.unsplash.com/photo-1613347761513-0f37baebfd20?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1934&q=80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *