Hvordan bruke Google ads

Google Ads Det er tydelig at Google sine tjenester har blitt de aller største når det kommer til å søke etter og finne de tingene man er ute etter. Dette gjelder også ulike produkter og tjenester, og bedriftene som har et ønske om å komme seg ut og bli synlige har forstått at noe av… Continue reading Hvordan bruke Google ads

Markedsføring gjennom Instagram

Instagram som markedsføringsplattform Det er tydelig at Instagram har blitt en av de aller største sosiale plattformene, samt et av de plattformene der de fleste bedrifter velger å markedsføre seg på. Dette kommer av at i overkant av 2,5 millioner nordmenn har en bruker på appen, der 36% av befolkningen bruker appen daglig (Ipsos, 2020).… Continue reading Markedsføring gjennom Instagram

Google analytics guide

Hva går google analytics ut på? Google analytics er et verktøy laget av Google for å kunne forenkle prosessen når man ønsker å kunne spore ulike aktiviteter på en nettside. Et verktøy som dette vil gjøre det enkelt for de fleste ved at man ikke trenger noe spesifikk erfaring med koding, og at man gjennom… Continue reading Google analytics guide

Vurdering av Zalando.no

Førsteinntrykk I dette innlegget skal jeg vurdere Zalando.no ved å bruke de 10 vurderingskriteriene til Inevo (Ødegård, 2020). Det første kriteriet som skal vurderes er førsteinntrykket. For at kunden skal ville ta i bruk nettsiden deres, vil førsteinntrykket være avgjørende. Det vil derfor være tre spørsmål som vil kunne avgjøre om nettsiden gir et godt… Continue reading Vurdering av Zalando.no

OKR-verktøyet

Hva er OKR? OKR eller “Objectives and key results” er et populært bedriftsverktøy, som gjennom prosesser skal klare å kunne skape en oversikt over Ideer, gjennomføring og generell målsetting (Prince mfl. 2020). Gjennom bruken av OKR-verktøyet skal det også kunne skapes engasjement rundt mål som kan måles i deler av oppnåelse, og vil derfor være… Continue reading OKR-verktøyet

FNs bærekraftsmål og IKEA

FNs bærekraftsmål Bærekraftsmålene til FN bygger på en plan FN har satt som mål å oppnå innen 2030. Denne planen går ut på at FN på verdensbasis skal være med på oppnå likhet mellom alle uavhengig av kjønn og bakgrunn, være med på kampen mot fattigdom, og stoppe klimaendringer innen 2030 er omme (FN.no, 2021).… Continue reading FNs bærekraftsmål og IKEA

IKEA og fokus på bærekraft

Effekten av bærekrafts fokus Det er tydelig at flere og flere bedrifter legger om forretningsmodellene sine i dag på bakgrunn av at de må ta stilling til bærekraft. Aldri har det vært større fokus på det å være miljøvennlig, og aldri har forbrukerne hatt mer fokus på å ta del i bærekraftig handel. Med dette… Continue reading IKEA og fokus på bærekraft