Hvordan vi lærer best

I dette blogginnlegget ligger det en video der jeg og eksamensgruppa mi går inn på hvordan vi føler at vi lærer best. Vi går inn på våre ulike studieteknikker, og hvordan vi føler at vi får mest mulig utbytte av dem.

OKR-verktøyet

Hva er OKR? OKR eller “Objectives and key results” er et populært bedriftsverktøy, som gjennom prosesser skal klare å kunne skape en oversikt over Ideer, gjennomføring og generell målsetting (Prince mfl. 2020). Gjennom bruken av OKR-verktøyet skal det også kunne skapes engasjement rundt mål som kan måles i deler av oppnåelse, og vil derfor være… Continue reading OKR-verktøyet

FNs bærekraftsmål og IKEA

FNs bærekraftsmål Bærekraftsmålene til FN bygger på en plan FN har satt som mål å oppnå innen 2030. Denne planen går ut på at FN på verdensbasis skal være med på oppnå likhet mellom alle uavhengig av kjønn og bakgrunn, være med på kampen mot fattigdom, og stoppe klimaendringer innen 2030 er omme (FN.no, 2021).… Continue reading FNs bærekraftsmål og IKEA

IKEA og fokus på bærekraft

Effekten av bærekrafts fokus Det er tydelig at flere og flere bedrifter legger om forretningsmodellene sine i dag på bakgrunn av at de må ta stilling til bærekraft. Aldri har det vært større fokus på det å være miljøvennlig, og aldri har forbrukerne hatt mer fokus på å ta del i bærekraftig handel. Med dette… Continue reading IKEA og fokus på bærekraft

Ikeas kundereise

En kundereise En kundereise er det vi kaller hele prosessen kunden går gjennom når de skal utføre et kjøp. Hver eneste del av kommunikasjon mellom kjøper og selger kan bli ansett som en del av kundereisen, og vi kan derfor definere kundereisen som alle stegene en kunde går gjennom for å kunne bli definert som… Continue reading Ikeas kundereise

Refleksjonsnotat til Digital Markedsføring

Digital Markedsføring Det første kurset har vært lærerikt og fullt av kunnskap relatert til digital markedsføring og digital økonomi. Det har vært en intens oppstart med mye læring over en kort tidsperiode. Vi har lært om digitale plattformer, kunstig intelligens og temaer som 3d-printing. Vi har også hatt om nettverkseffekter og transaksjonskostnader og vi har… Continue reading Refleksjonsnotat til Digital Markedsføring

Blokkjeder og kryptovaluta

Hva er en blokkjede? Enkelt forklart består en blokkjede av blokker som er bygd opp til å samle ulike former for data som viktig informasjon, og blir ofte brukt til pengetransaksjoner og i lignende sammenhenger. Disse blokkene bruker kryptologi for å kunne skjule informasjonen, samtidig som den gjør den veldig vanskelig å endre. Dette vil… Continue reading Blokkjeder og kryptovaluta

Filterbobler og ekkokammer

Filterbobler Hva er en filterboble? En filterboble er et fenomen som kommer av enkelt individers mønster og vaner på internett. Disse filterboblene er bygd opp av algoritmer som ser på informasjon som din tidligere søkehistorikk, klikkevaner, steder du befinner deg og lignende. Begrepet er brukt i en negativ sammenheng ettersom disse algoritmene fører til at… Continue reading Filterbobler og ekkokammer

Vipps som plattformtjeneste

Ulike plattformer Jeg har tidligere skrevet blogginnlegg om det vi kaller for digitale plattformer. I det innlegget nevnte jeg at digitale plattformer kunne være plattformer som baserer seg på kommunisering og deling av informasjon. Der brukte jeg sosiale medier som Instagram, Facebook, Twitter og lignende som eksempel på dette. Jeg nevnte også kjapt at digitale… Continue reading Vipps som plattformtjeneste